Home

De vereniging voor hardlopen, nordic walking en sportief wandelen in Almere


Onze sporten

Hardlopen

Keuze uit verschillende groepen hardlopers: beginners, iets gevorderden en gevorderden.

Nordic Walking

In een groep wandelen met gebruik van de stokken, zogenaamd poles.

Sportief wandelen

In een groep stevig wandelen onder begeleiding van een gediplomeerd instructeur.

Nieuws

-------------------------

Bericht van het bestuurBeste Leden,

 

Wij zijn heel blij dat we vanaf 2 juni a.s. weer kunnen starten met de trainingen. Het zal in het begin best lastig zijn. Iedereen is op zoek naar een goed evenwicht tussen afstand bewaren en weer gewoon aan de slag gaan.

 

We zijn de afgelopen tijd voorzichtig begonnen met de zwaairoute op zaterdag. Elkaar ontmoeten op een route die gedeeld werd in de app groepen. De route kon je geheel of deels lopen en in een tijdperiode van 1 uur was het mogelijk elkaar te treffen, kort praatje op afstand en weer verder. Vanuit alle disciplines is er gehoor aan gegeven en het was heel fijn elkaar te zien en te spreken.

 

We hebben een protocol gemaakt, op basis van het protocol NOC*NSF, waarin alle aspecten die voor onze club van toepassing zijn opgenomen en waar we ons aan moeten houden. Het volledige protocol bestaat uit 3 onderdelen:

 

  1. De veiligheidsvoorschriften voor iedereen die mee traint bij trim Slim. Deze worden op alle mogelijke sociale media en de mail met iedereen gecommuniceerd. Wil iedereen zich hieraan houden? Vooral waar het de 1,5 meter regel betreft? Help elkaar ook herinneren. Realiseer je dat als we ons niet houden aan deze afstandsregel dat veel geld kost: de club € 4.350 en elke deelnemer van de bijeenkomt ook € 390.
  2. Om die reden is bij de regels van de trainers een kopje opgenomen dat zij 1 deelnemer mogen aanwijzen die voor hen in de gaten houdt of de 1,5 meter gehandhaafd blijft. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar we weten ook dat het de moeilijkste opdracht is die gegeven kan worden. De trainers hadden op 12 mei een bijeenkomst waar zij gezamenlijk hebben onderzocht wat het voor hen betekend. Zo zullen we met kleine groepen gaan werken: zeker in het begin. Zij hebben echter allemaal weer zin om te starten.

De trainers zullen elke training een namenlijst bij houden, dit is in plaats van het vooraf melden. Deze lijst wordt maximaal vier weken bewaard.

De trainers kunnen bij twijfel vragen hoe het met ieders gezondheid is: waarbij we er vanuit gaan dat je thuis blijft bij de bekende coronaklachten.

  1. Zaken voor het bestuur om te regelen.

 

Het onderdeel van het protocol dat op de leden van toepassing is (ad. 1) is als bijlage bij deze mail toegevoegd.

 

De Draaikolk is bezig met het vinden van een goede werkwijze waardoor we in elk geval van de toilet gebruik kunnen maken. Zij bepalen zelf wanneer er weer gebruik gemaakt mag worden van de bar.

 

De zondag instuif kan voorlopig nog even niet plaats vinden uit naam van Trim Slim met oog op de voorschriften rond groepsvorming.

 

Groepsvorming

 

De groepsvorming levert veel onduidelijkheid op vandaar de officiële berichtgeving op een rij:

Wat is groepsvorming?

We verstaan onder groepsvorming een groep mensen die elkaar in de openbare ruimte tegenkomen. Het niet in acht nemen van de veilige afstand van 1,5 meter in de publieke ruimte, al dan niet toevallig, van meer dan twee personen is niet toegestaan. Hier gaat het er vooral om dat we aan de ene kant het dagelijks leven mogelijk houden, maar voorkomen dat er dan toch onverantwoorde situaties ontstaan.

Wat betekent een verbod op groepsvorming?

Door het beperken van sociale contacten is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Een burgemeester kan bepalen dat in een bepaald gebied een verbod op groepsvorming geldt. Groepsvorming van meer dan 2 personen is alleen toegestaan als er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Wordt er gehandhaafd op dit samenscholingsverbod?

Ja. Tegen groepen die niet de 1,5 meter afstand tot elkaar houden, kan worden opgetreden (gezinnen/huishoudens en jonge kinderen uitgezonderd). De boete voor meerderjarigen is vastgesteld op € 390, voor minderjarigen is de geldboete € 95. Voor organisatoren van samenkomsten of evenementen en voor bedrijven kan de boete oplopen tot  € 4.350.

 

Kortom we gaan samen goed oefenen op de 1,5 meter afstand!

 

Het motto voor de komende tijd: Samen lopen, elkaar ontmoeten, elkaar beschermen.

 

Met vriendelijke wandel en hardloop groet namens het bestuur,

 

Barbara K. van Dam

Voorzitter Trim Slim Almere

Hardloop trainer
--------------


LEES HIER DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIJFTEN M.B.T. CORONA--------------


Digiflits

Lees de digiflits van juli

TRIMSLIM IS OP ZOEK NAAR TRAINERS OF WIL JE TRAINER WORDEN?  KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE


OVER DE VERENIGING


Onder begeleiding van gediplomeerde en vakbekwame trainers kunt u in groepsverband met individuele aandacht bij ons  sporten.

De volgende sporten kunt u bij ons uitoefenen:

hardlopen, sportief wandelen en nordic walking.

Klik hier voor meer info


CONTACT


Voor informatie kunt u een mail sturen  naar:

info@trimslim.nl


Lid worden? Stuur het inschrijfformulier naar: ledenadministratie@trimslim.nl


START LOKATIE TRAININGEN


Buurtcentrum "De Draaikolk"

Lekstraat 2

1316 EM Almere