Informatie

Voor informatie kunt u een mail sturen naar: trainingszaken@trimslim.nl

Voor vragen over lidmaatschap:  ledenadministratie@trimslim.nl

Voor vragen over  contributrie(-inning): penningmeester@trimslim.nl

mail adres voorzitter: voorzitter@trimslim.nl

 

 

Wilt u lid worden van Trim Slim?

De Apenloop

De 30 van Almere