Samenstelling nieuw bestuur Trim Slim vastgesteld tijdens ledenvergadering 25 januari 2010  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van gisteravond (25 januari 2010) is er een nieuw bestuur aangesteld.  Naar aanleiding van eht zelf verkozen aftreden van Arthur Eijpe als voorzitter/bestuurslid zijn er een aantal wijzigingen. 

Jan Wolt blijft penningmeester en Roel  Heyser (was secretaris) wordt algemeen bestuurslid. Wouter Ritsier en Ronneke de Lange hebben zich kandidaat gesteld en zijn op de bestuursvergadering gekozen. Vanaf heden is de bezetting als volgt:

Wouter Ritsier            voorzitter

Jan Wolt                     penningmeester/ledenadministratie

Ronneke de Lange     secretaris/interne en externe communicatie

Roel Heyser               algemeen bestuurslid

Arthur zal de komende 5 maanden een adviserende rol vervullen ter ondersteuning van het bestuur. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door Marion van der Weijden voor  PR en publiciteit, Vino Burger als coördinator evenementen en René Langeslag als coördinator trainerszaken.

Arthur heeft na ca. 17 jaar het stokje dus officieel doorgegeven. Gisteravond is hij benoemd als Erelid van de vereniging Trim Slim Almere.  Andere ereleden zijn oprichter Eric Bronkhorst en Evert Pater, lid van het eerste uur. Roel heeft, namens het bestuur en alle leden, Arthur hartelijk bedankt voor zijn zeer grote inzet  van de afgelopen jaren. Arthur heeft Trim Slim gevormd tot wat het nu is: een bloeiende vereniging waar naast dagelijkse trainingen het saamhorigheidsgevoel hoog staat. Arthur bedankt!

Wil je informatie over bovenstaande mededelingen of heb je iets te melden aan het bestuur, stuur dan een email naar informatie@trimslim.nl

 

Communicatie naar de leden: Digiflits en website                                                              
Vanaf eind vorig jaar is er nog al wat veranderd m.b.t. het verzenden van de Digiflits en het beheer en behoud van de website. Het is van groot belang dat de leden weten wie wat doet met betrekking tot de Digiflits en de website.
Digiflits: Berichten voor de Digiflits kunnen verzonden worden naar Ben Stuivenberg en/of Ronneke de Lange.

Website: Voor aanpassingen/aanvullingen/suggesties op de website kun je contact opnemen met Ronneke de Lange.

Emailadressen: ben.stuivenberg@yahoo.com en ronnekedelange@gmail.com . Zij zullen dan samen met Marion van der Weijden (PR/publicitatie) en Roy van Hees (webmaster) zorgen dat je als vanouds op de hoogte wordt gehouden.

Uiteraard geldt hiervoor: heb je een ander/gewijzigd emailadres laat dit weten aan Jan Wolt, zodat je de Digiflits kunt blijven ontvangen!

Aanpassingen trainersuren
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten dat door gebrek aan een beschikbare trainer het trainingsuur hardlopen op de maandagmorgen, vanaf maandag 1 februari 2010 niet meer door kan gaan. Wel zullen de hardlopers van de maandagmorgen proberen zelfstandig door te gaan. Wellicht zal er in de toekomst weer een trainer gevonden worden, die deze maandagmorgentraining over kan nemen. Ook de trainingen van de dinsdag- en vrijdagavond zullen vanaf de komende weken niet altijd meer kunnen beschikken over een trainer. Het bestuur spreekt zijn zorgen hierover uit en doet een oproep voor nieuwe trainers. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Roel Heyser en/of Rene Langeslag.

 

Samenloop voor Hoop 29 en 30 mei 2010
Hierover kunnen we je melden dat Trim Slim de eerste 2 teams levert voor de 24 uursloop t.b.v. de KWF! Ben je geïnteresseerd en wil je ook meelopen voor het KWF op 29 en 30 mei, lees hierover meer op de site van de Samenloop voor Hoop/Almere of informeer bij Astrid Lammers en/of Ronneke de Lange. Email: ronnekedelange@gmail.com

 

Aanpassingen trainersuren:

Voorjaarstrainingen:

In navolging van de succesvolle najaarscursussen zullen er vanaf zaterdag 6 maart a.s. om 9.00 uur vanuit het buurthuis de Draaikolk weer een aantal  8 weekse cursussen starten t..w. sportief wandelen (fitness walking) o.l.v. Marian Linger en hardlopen voor beginners o.l.v. Jan Limper. Informatie over deze cursussen zul je binnenkort aantreffen in diverse week/nieuwsbladen. Voor leden van Trim Slim is dit gratis. Ben je geïnteresseerd, meld je dan snel aan bij Jan Limper:  email: ………

Samenloop voor Hoop:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2e maal in Almere een 24 uur wandelmarathon. Net als vorig jaar zal Trim Slim hierbij
vertegenwoordigd zijn. Je kunt je nu al opgeven voor een van de teams. Teamleden
lopen gedurende 24 uur afwisselend,zo wandelt er altijd minstens een teamlid op de baan.
Voorafgaand zamel je als teamlid zoveel  mogelijk geld in. Laat je dus sponsoren door familie,
buren, kennissen e.a. Naast het wandelen is het de bedoeling dat ieder team activiteiten
 organiseert om de teamopbrengst te verhogen. ’s Nachts bestaat er de mogelijkheid
om op het terrein te overnachten in tenten. Maar onze ervaring van vorig jaar is dat juist
de nachtelijke rondes het indrukwekkendst waren. Hierbij moedigen wij jullie aan om
ook in de nacht van de partij te zijn. Geef je snel op, zodat we massaal onze club Trim
Slim kunnen vertegenwoordigen. Kosten  € 10,- p.p. , vooraf te betalen. Info: Ronneke
de Lange en/of Astrid Lammers.  Emailadres: ronnekedelange@gmail.com.
Een intekenlijst hangt in het buurthuis.

Gezamenlijke voorbereidingslopen
Ook duo´s zijn van harte welkom, vraag een maatje en neem een fiets, doe bijvoorbeeld ieder de helft van de afstand.
Hoe meer zielen hoe meer…….
Je kunt je voor de verschillende lopen inschrijven via de lijst die in de Draaikolk hangt!!

Voor 33e groet uit Schoorl  run (op 14 februari 2010)
Op 31 januari 2010 start er om 9.00 uur vanaf de Draaikolk een langzame duurloop van 19 km.

Voor marathon Rotterdam-Antwerpen-Enschede
Op 11 april en op 25 april
Ook hierbij zijn duo´s van harte welkom!
  

Voor Lelystad-Almere 
Op 14 maart 2010 start de langzame duurloop van 30 km.
Vertrek 1ste zondagstrein naar Lelystad (7.50 uur vertrek uit Almere centrum, aankomst 8.11 uur in Lelystad)

Voor rondje Almere-Muiderberg
Op 28 maart 2010 start de langzame duurloop van 33 km, Rondje Almere-Muiderberg
Vertrek 9.00 uur vanaf de Draaikolk.

Schrijf je in via de lijst in de Draaikolk!