Indien je deze e-mail ontvangt als tekst, of als deze onvolledig of onleesbaar is, ga dan naar de webversie
Digiflits 2009 nr: 32
Vereniging Trim Slim Almere
Algemene ledenvergadering maandag 16 maart 2009 20.00 uur
Locatie De Draaikolk

Beste leden van de vereniging TSA,

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de 1e Algemene Ledenvergadering.

Dit is een bijzonder moment in de geschiedenis. Trim Slim is 20 jaar geleden als Loop/Wandelschool opgericht door Erik Bronkhorst.
Vele jaren werd Trim Slim geleid door één persoon/eigenaar. Sinds drie jaar wordt Trim Slim geleid door een zelfbenoemd bestuur.
Vanaf volgende maand wordt de Vereniging TSA geleid door een gekozen bestuur. De hoofdzaken van het beleid worden daarna bepaald door de Algemene Ledenvergadering, dus door jullie allen.

De interim-bestuursleden Arthur Eijpe, Roel Heyser en Jan Wolt hebben gezorgd voor de formele oprichting van de Vereniging Trim Slim Almere. Dat is gebeurd bij notariële akte op 6 november 2008. De vereniging TSA is ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Arthur, Roel en Jan treden formeel af als interim bestuurslid maar stellen zich direct weer verkiesbaar. Het is de bedoeling dat het bestuur uit vijf personen bestaat. Daarom nodigen we kandidaten uit om zich verkiesbaar te stellen.
De bestuursleden verdelen onderling de taken zodat rekening kan worden gehouden met ieders persoonlijke belangstelling en kwaliteiten.
Als Arthur, Roel en Jan worden verkozen, dan is er behoefte aan kandidaten met belangstelling voor onder andere: Trainingszaken, Verenigingsaktiviteiten en Public Relations. Heb je belangstelling, maar behoefte aan vooroverleg? Neem dan contact op met Arthur Eijpe.

Het interim-bestuur:

Arthur Eijpe
Voorzitter
info@trimslim.nl
Roel Heyser Secretaris r.heyser@planet.nl
Jan Wolt Penningmeester jkwolt@prettel.nl

Email adressen: als je wilt dat alle informatie via Digiflits en andere e-mails jou kan bereiken, hebben we constant behoefte aan het juiste e-mail-adres. Gaarne wijzigingen melden aan Cees Bitter klik hier.


Agenda

 1. Opening
  (Welkom en vergaderorde)
 2. Mededelingen
  (Door bestuur en leden)
 3. Ingekomen stukken
  (Secretaris noemt stukken + korte inhoud)
 4. Oprichting Vereniging
  (Toelichting over gang van zaken bij de notaris)
 5. Samenwerking stichting en vereniging
  (Uitgangspunten voor convenant)
 6. Statuten
  (Deze kunnen vóór 16 maart worden opgevraagd bij Roel Heyser)
 7. Huishoudelijk reglement
  (Instellen van een commissie)
 8. Kandidaten voor bestuursfuncties
  (Arthur Eijpe, Roel Heyser en Jan Wolt stellen zich verkiesbaar.
  Overige kandidaten kunnen zich aanmelden vóór 16 maart bij Arthur Eijpe)
 9. Kandidaten voor vrijwilligersfuncties
  (Oproep door het bestuur)

  Pauze
  (Indienen van vragen voor de Rondvraag bij de secretaris)

 10. Verkiezing bestuur
  (Bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering)
 11. Begroting en contributie
  (Begroting ligt ter inzage)
 12. Benoeming kascontrolecommissie
  (Kandidaten kunnen zich aanmelden vóór en tijdens de vergadering)
 13. Trainingszaken
  (Informatie en overleg over het beleid)
 14. Activiteiten
  (Informatie en overleg over het beleid)
 15. Feest 20-jarig bestaan van Trim Slim
  (Mededelingen door de Feestcommissie)
 16. Rondvraag
  (Voor een vlot verloop: gaarne in de pauze vragen indienen bij Roel Heyser)
 17. Sluiting
  (Consumptie aan de bar voor rekening van de Penningmeester)
Schoorl 2009
De weersvooruitzichten waren niet bepaald gunstig, die 8e februari, de dag van het traditionele Trim Slim-busreisje naar Schoorl. Bij Alkmaar werd het gezelschap lopers, wandelaars en nordic-walkers zelfs getrakteerd op een dichte sneeuwbui.
Groot was de opluchting toen het weer op de plaats van aankomst bleek te zijn opgeklaard. En het bleef ook droog en helder zodat de sporters en hun aanhang kunnen terugzien op een geslaagde dag.

Voor een fotoimpressie verwijzen we U naar de website van TrimSlim. Onder de rubriek Over Trim Slim/Foto’s vindt U een fotoserie van Gerda Akkerhuis.
Vino Burgers verzamelde uitslagen van onze hardlopers. Deze zijn te vinden onder Hardlopen/Uitslagen. Omdat niet alle Trim Slimlopers per bus naar Schoorl reisden, is de lijst wellicht niet compleet. Wel gelopen maar niet vermeld? Geef het door aan onze webmasters Nel en Cees Bitter!
De Marathon van Amersfoort 750
De Marathon van Amersfoort 750 is een eenmalig georganiseerde marathon ter gelegenheid van het feit dat Amersfoort 750 jaar stadsrechten heeft. De stad Amersfoort pakt daarom dit jaar flink uit met een groots feest dat begint op vrijdag 12 juni.
De marathon van Amersfoort wordt gelopen op zondag 14 juni 2009. Wie gaat er mee? Er kan ook een halve marathon en een 10 km worden gelopen.
Je hebt dus nog even om te trainen.

Er is niet gekozen voor een snel parcours, maar voor een parcours dat praktisch alle delen van de jarige stad aandoet en waar je door gebouwen en locaties loopt die normaal niet -voor runners- toegankelijk zijn. Zo loopt het marathonparcours dwars door een prachtige historische wagenwerkplaats van de NS, door de hal van het station Amersfoort Centraal, dwars door het Amersfoortse Dierenpark! en via de ingang van de Bernhardkazerne over een deel van het militaire oefenterrein de Vlasakkers.
Zie ook www.marathonamersfoort.nl