Indien je deze e-mail ontvangt als tekst, of als deze onvolledig of onleesbaar is, ga dan naar de webversie

Digiflits 2008 nr: 28
TRIM SLIM ALMERE

OPGERICHT: DE VERENIGING TRIM SLIM ALMERE

“Hé”, zullen sommigen zeggen, “Trim Slim Fitness bestaat toch al jaren?” Inderdaad, Trim Slim bestaat al ruim
19 jaar. Destijds als Loop- en Wandelschool opgericht door Erik Bronkhorst en onder zijn bezielende leiding opgebouwd tot een begrip in Almere. Toegankelijk voor iedereen; jong en oud; man en vrouw; dik en dun; beginner en gevorderd; dus laagdrempelig. En met de spreekwoordelijke sociale beginselen. Later overgenomen door Arthur Eijpe en 2 jaar geleden opgenomen in de bestaande Stichting Trim Slim Fitness (evenementen).

Om financiële en organisatorische redenen heeft het bestuur van de Stichting een paar maanden geleden besloten tot een splitsing. De Stichting TSF gaat door met het organiseren van evenementen zoals De 30 van Almere met als voorzitter André Scholten en De Apenloop met als voorzitter Mets van Aken. Vino Burgers en André Scholten blijven bestuurslid van de Stichting TSF.

Voor onze basistaak (waar we goed in zijn), namelijk het wekelijks organiseren van 20 (!) trainingen en voor interne activiteiten is nu de vereniging Trim Slim Almere opgericht. De 1e bestuursleden ad interim (Arthur Eijpe + Roel Heyser + Jan Wolt) hebben op 6 november bij de Notaris Unie de statuten ondertekend. Het eerste bestuursbesluit dat werd genomen was de benoeming van Erik Bronkhorst tot ERELID. De komende maanden worden administratieve zaken op gang gebracht.

Medio februari 2009 wordt de 1e Algemene Ledenvergadering gehouden. Daarin kunnen de leden besluiten nemen over het beleid en de begroting, en kunnen leden van bestuur en commissies worden gekozen.
Wie nu al belangstelling heeft voor een functie, kan contact opnemen met het bestuur.

De personen die nu al bij ons sporten worden formeel ingeschreven als lid van de vereniging TSA. Daarna worden de contributies geïnd onder naam van de vereniging. Van leden die ook lid zijn van de KNBLO, zal de jaarlijkse KNBLO-contributie door onze Penningmeester (Jan Wolt) worden geïnd.

Komend jaar kunnen we het 20-jarig bestaan van Trim Slim vieren.

Wij allen kunnen elkaar feliciteren met deze mijlpaal in de geschiedenis!

Arthur Eijpe, voorzitter a.i.
NIEUWS VAN HET TRAINERSFRONT

Er zijn 5 trainers in opleiding bij de KNAU.

KAREN JANSSEN was na een interne opleiding al benoemd tot Trainer Sportief Wandelen. Zij is bezig om haar vakkennis stevig te verdiepen in een externe opleiding. Zaterdag 31 januari doet ze eindexamen. Daarbij heeft ze de hulp van een groep wandelaars nodig. Noteer deze datum nu al in jouw agenda!

RENÉ LANGESLAG is op basis van zijn jarenlange ervaring als loper al benoemd tot Trainer Hardlopen.
Hij is begonnen aan de opleiding Looptrainer niveau 3. Zaterdag 13 juni moet hij zijn Proeve van Bekwaamheid (zo heet dat volgend jaar bij de KNAU) afleggen.

FAINA KAPPEN heeft de ambitie om een goede loopster en om trainer te worden. Zij is begonnen aan een actieve doorontwikkeling van haar loopkwaliteiten en aan de opleiding Looptrainer niveau 3. Ook zij legt zaterdag 13 juni de PvB af.

BARBARA VAN DAM en ROEL HEYSER zijn begonnen aan de opleiding Praktijkbegeleider. De KNAU heeft voor de opleiding van Looptrainers de nieuwe functie ”Praktijkbegeleider” ingevoerd. Barbara en Roel moeten in die rol René en Faina begeleiden bij het uitvoeren van praktijkopdrachten en het geven van stagetrainingen.

Maar…….. een goede trainer worden kan niet zonder de hulp van de leden van Trim Slim. Daarom het verzoek om mee te werken aan de opdrachten die René en Faina gaan geven. Jullie enthousiasme zal voor hen een stimulans zijn!

Roel Heyser
Samen een uitje, ja gezellig!

Dankzij Mets van Aken, die dit jaar de organisatie van ons “ dagje uit “ op zich nam en tevens de bedenker was van de inhoud van deze dag kwamen we bijeen op zondag 2 november 2008.
Er waren 23 personen aanwezig. Behalve de meeste trainers van Trim Slim ook andere genodigden. Zo was er bv. Gerrit Ley die tijdens het rondje kennismaken vertelde dat hij AVA 81 had opgericht. Nu is Gerrit, na jaren in Drachten te hebben gewoond, weer terug in Almere en biedt ondersteuning aan de activiteiten van Trim Slim.

Hoe zag de dag eruit?
Allereerst om 12 uur verzamelen in basisschool “ De Ichtus “. Enfin, we begonnen met koffie, daarna stond de lunch al klaar. Ik zag dat Mets tijdens de lunch zich al verkneukelde om uitleg over de ( sportieve ) dag te gaan geven. Het bleek een puzzelrit met de auto te zijn. Het getuigt van enige moed om in deze tijd van milieubewustzijn in combinatie met torenhoge brandstofprijzen een puzzelrit te organiseren. Daarna een indeling wie bij wie in de auto ging zitten.
Elke “ auto “ kreeg een papier waarop in cryptische omschrijvingen steeds een woord geraden moest worden. Er waren 10 zinnen. Het gevonden woord was tegelijk een locatie ergens in Almere. Op deze locatie(s) moest weer een foto worden gemaakt als bewijs dat je er was geweest, tevens werd dan gezegd welke letter je moest nemen van het bord dat je dan aantrof op de gevonden locatie. Aan de hand van de gevonden letters kon je een woord maken, als je dat woord eenmaal had wist je ook de locatie waar het diner zou plaatsvinden. Uiterlijk 15.30 uur moest je daar aanwezig zijn.
Iedereen zwermde daarna uit om als eerste het woord te raden. Een aantal “ auto’s “ slaagde erin om alle locaties te bezoeken. Sommigen reden daarvoor zo’n 70 km door Almeerse dreven. Uiteindelijk bleek Don Snel met zijn equipe gewonnen te hebben. Arthur bromde tegen mij het daar niet mee eens te zijn, hij was eigenlijk de snelste. Hij werd op het verkeerde been gezet omdat er een “ g “ in het woord zou voorkomen, dit bleek achteraf niet zo te zijn. Arthur bleef steken in woorden als “ toonzetting “ en “ hangladder “,terwijl het woord gewoon “ toonladder “ was! De Toonladder is een wooncentrum voor senioren in de Muziekwijk.

In de Toonladder.
Het vervolg in De Toonladder bleek ronduit spectaculair te zijn. We begonnen met borrelen, altijd leuk voor jong en oud. Daarna toverde Mets het vervolg van de dag uit zijn hoge hoed. We moesten samen op kookcursus! Samen een leergangendiner klaarmaken en uiteindelijk de uitkomst ook nuttigen. Don, als winnaar van de puzzelrit, werd gebombardeerd als opperkok die overzicht zou houden en leiding zou geven bij alle voorbereidingen van het diner. In de keuken van De Toonladder werden door deze “ verplichte “ samenwerking alle roddels doorgenomen maar ook nieuwe vriendschappen geboren. Het uiteindelijke resultaat bleek zo fantastisch te zijn dat er zelfs een voordracht is voor een Michelinster voor de keuken van De Toonladder.
Met de meest warme gevoelens voor elkaar en blij ooit bij Trim Slim te zijn terecht gekomen gingen we daarna huiswaarts. Maar niet nadat Mets alle denkbare complimenten kreeg voor deze uitstekend verzorgde dag! Omdat niemand commentaar bleek te hebben op de keuze van “ zijn “ dag mag hij misschien volgend jaar weer iets bedenken.
Volgend jaar bestaat Trim Slim 20 jaar, we kijken nu al uit naar ons uitje!

Ben Stuivenberg
SCHOORL ZONDAG 8 FEBRUARI 2009

Ja zeker, we gaan weer met een bus naar Schoorl. Om als hardloper deel te nemen aan één van de wedstrijden. Om als Nordic Walker of Sportief Wandelaar een wandeling te maken en “en passant” de hardlopers aan te moedigen. En ook om de reis in de bus mee te maken, waarin de consumpties goed zullen smaken. Binnenkort is informatie op de prikborden te vinden. Wie deelneemt aan de loopwedstrijd moet zich nu al ZELF INSCHRIJVEN (www.groetuitschoorl.nl) om zich van een startbewijs te verzekeren.
GEEN TRAINING RONDOM DE FEESTDAGEN
Er worden geen trainingen en instuiven gegeven in de periode woensdag 24 december t/m zondag 4 januari. Ongetwijfeld zijn er leden die wel door willen gaan met sporten. Maak daarvoor afspraken met elkaar, want verzamelen voor het buurthuis kan natuurlijk altijd. Als een trainer er vrijwillig voor voelt om aanwezig te zijn, kan hij/zij het buurthuis openen en sluiten.
NIEUWJAARSRECEPTIE ZONDAG 4 JANUARI 2009

Komt allen naar de nieuwjaarsreceptie van Trim Slim Almere op zondag 4 januari tussen 15.00 en 18.00 uur.

TOT ZIENS.

Nordic Walking nog steeds populair.


Menigeen die op woensdagmorgen in het buurthuis komt zal zien dat Nordic Walking bij Trim Slim nog steeds aan populariteit wint. Dit is mede te danken aan het enthousiasme van de trainers. Om deze grote groep in goede banen te blijven leiden is o.a. besloten om met ingang van 19 november a.s. te starten met een zg. Easy Going groep. Deze groep zal op de woensdagmorgen onder leiding van Herman Bakker een wandeling van ongeveer 1 uur gaan maken en is met name bedoeld voor de leden voor wie het meelopen met de grote groep een te grote belasting is geworden. Hierbij gaan we uit van het principe: Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat. Iedereen die herstellende is van een operatie en of ziekte of gewoon een dagje het wat kalmer aan wil gaan doen, is van harte welkom bij deze Easy Going groep.

Tevens zijn we naarstig op zoek naar nieuwe trainers en of wandelbegeleiders. Mocht je de huidige trainers willen ondersteunen laat ons dit weten. Eventueel kan er gezorgd worden voor een interne opleiding.

Houdt ook het prikbord goed in de gaten. Hierop hang ik regelmatig een intekenlijst voor een mooie wandeling in het land. Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd om mee te gaan. Stem wel altijd even met mij af i.v.m. het vervoer.

Ronneke de Lange

Coördinator Nordic Walktrainers